Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Trẻ chăm ngoan

Địa chỉ: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
 24/02/20  Bản tin trường  75
sinh hoạt chuyên môn trong thời gian HS nghỉ phòng chống dịch covid 19
 27/09/19  Bản tin trường  95
TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 
 24/09/19  Bản tin trường  109
Trung thu 2019 trường MN Hoa Sen
 09/09/19  Bản tin trường  114
Ngày hội đến trường cúa bé năm học 2019-2020.