Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Trẻ chăm ngoan

Địa chỉ: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Hoa Sen

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-tranyen-mnhoasen@edu.viettel.vn